En god granne och positiv kraft i samhället

Vi månar om en god relation med alla som berörs av vår verksamhet. På de orter där vi verkar för vi en löpande dialog med grannar och med kommunen kring exempelvis trafiksäkerhetsfrågor och miljöaspekter kring våra anläggningar. 

Kavli tar också en aktiv roll i och för en nationell livsmedelsindustri. Vi medverkar i olika forum och nätverk i branschrelaterade frågor, såsom branschorganisationen Livsmedelsföretagen. 

Vår kanske viktigaste samhällsinsats sker dock genom bidraget till Kavlifonden. 

Kavli som god granne 

På de orter där våra fabriker finns är vi en ansvarstagande och engagerad aktör. Våra fabriker ligger idag placerade nära bostäder och vi månar om att vara en god granne genom att bl a arbeta med säkerhet och miljöpåverkan i vår närhet. Vi eftersträvar en öppen dialog med både myndigheter och allmänhet.  

Under 2018 har vi lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd för vår fabrik i Älvsjö i enlighet med Miljöbalken. Vi har genomfört samråd med myndigheter, intresseorganisationer och grannar samt tagit hänsyn till deras åsikter i vår ansökan. För vår fabrik i Eslöv planerar vi att lämna in en ny ansökan under 2019. 

Kavli har en aktiv roll i livsmedelsbranschen, bl a genom medlemskap i branschföreningen Livsmedelsföretagen, där vi deltar i ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor.