Kavli som arbetsplats och samhällsaktör

Kavlis framgång bygger på våra medarbetares dagliga insatser. Vi vill vara en attraktiv, medveten och säker arbetsplats för alla som arbetar hos oss idag och för att kunna rekrytera och behålla nya medarbetare i framtiden. Hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Vi arbetar också löpande med att utveckla medarbetarskap och ledarskap utifrån våra värderingar: Ambitioner, Långsiktighet, Förbättringar och Samspel.

Mål och framgångsfaktorer

Vår utgångspunkt är att vara en bra arbetsplats där alla trivs, mår bra och kan bidra på bästa sätt. Det bygger vi utifrån våra värderingar, ett empatiskt ledarskap och hög kompetens. Vi har också kartlagt mer i detalj vilka kritiska framgångsfaktorer som gör Kavli till en attraktiv och välfungerande organisation. Till de viktigaste punkterna hör säker arbetsmiljö och frisknärvaro, intern och extern kommunikation, ett levande arbete med kultur och värderingar samt individuell utveckling av ledare och medarbetare. 

God affärsed

Aktiv roll i samhället

Attraktiv, medveten och säker arbetsplats

Intervju med Catharina

Intervju med Maria