Livsmedelssäkerhet och produktkvalitet 

Att våra produkter är trygga och säkra är självklart och vi tillämpar det internationellt erkända HACCP-systemet för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Detta förebyggande arbete identifierar, utvärderar och kontrollerar faror och täcker hela verksamheten från råvaror till distribution och konsumtion. Genom fokus på riskkartläggning, spårbarhet, hygien och kontroll minimerar vi risken för förekomst av exempelvis oönskade allergener, främmande ämnen och andra kvalitetsavvikelser. Våra HACCP-planer och system verifieras genom intern revision samt av externa certifieringsorgan mot den internationella ISO- standarden FSSC 22000. Vi har inte haft några allvarliga avvikelser som inneburit återkallelse under 2018. Våra produkter ska förgylla och förenkla måltider för våra konsumenter och därför är det också viktigt för oss att de smakar gott och är av bra kvalitet. Vi kontrollerar råvarorna och därefter våra produkter när de tillverkas samt innan de levereras vidare till kunder och konsumenter. För denna viktiga fråga har vi målsatt antal konsumentreklamationer samt avvikelser. Utfallen från dessa använder vi systematiskt för att ständigt arbeta med förbättringar. Den största delen av konsumentreklamationerna under 2018 har varit relaterade till produktens konsistens eller förpackning. Vi minskade våra reklamationer från 19 ppm 2017 till 14 ppm 2018 och kommer att sträva efter att minska antalet ytterligare genom insatser på de områden där våra konsumenter inte är nöjda med produkten.