Kavli stödjer Agenda 2030 och de Globala målen i sin helhet. Genom framför allt Kavlifonden bidrar vi aktivt till flera av målen, i första hand Ingen fattigdom, God utbildning för alla och Jämställdhet. Vårt ansvar kopplat till vår egen verksamhet berör bland annat Ingen hunger, Hälsa och välbefinnande, Hållbar energi och Hållbar konsumtion och produktion.