Vårt ansvar

Kavli är ett annorlunda företag. Vi ägs av en stiftelse vars enda syfte är att göra gott i världen genom att dela ut vårt överskott till välgörande ändamål. Ju högre värden vi skapar, desto mer delar vi ut till goda ändamål. Detta gör oss unika och genuint långsiktiga i vår strävan att bidra till ett bättre samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Det här är O. Kavli AB

Vi är en del av livsmedelskoncernen Kavli Group som ägs av en stiftelse: O. Kavli og Knut Kavli´s Almennyttige Fond. Överskottet av vinsten från företaget går årligen till Kavlifonden och fördelas ut till välgörande ändamål. Svenska Kavli, O. Kavli AB, omsätter ca 900 miljoner kronor och har ca 225 anställda. 

Om den här rapporten

O. Kavli AB har för verksamhetsåret 2018 tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver vårt ansvar och arbete för en hållbar utveckling. Vår avsikt och ambition har varit att redovisa arbetet på ett trovärdigt, relevant och begripligt sätt. Innehållet i rapporten speglar de områden där verksamheten har störst påverkan på människor, miljö och samhällsekonomi. Det är områden där väsentliga risker identifierats och som är viktiga för företagets prioriterade intressenter.