Livsmedelsbranschen drabbas alltmer av livsmedelsbedrägerier från oseriösa aktörer, vilket vi ser som ett växande problem. Detta skulle kunna utgöra ett hot mot konsumenterna och även för företagens lönsamhet. Bedrägerier kännetecknas av att företag medvetet överträder livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinning. Det kan till exempel handla om att en dyr ingrediens byts ut mot en billig eller att en produkt märks som exempelvis "ekologisk" trots att den inte är det.
Som en ledande tillverkare av livsmedel arbetar Kavli för att producera säkra, lagliga och hälsosamma produkter som matchar eller överträffar kundernas förväntningar på kvalitet. Kavli gör en riskbedömning i samband med identifierade hot för att säkerställa att våra produkter - och konsumenter - är skyddade. Kavli gör detta genom att se till att genom riskvärdering identifiera potentiella bedrägerier såsom avsiktligt utbyte, utspädning eller felaktig vara. Vi ser att ett tätt samarbete med våra leverantörer, krav på spårbarhet samt äkthetsanalyser är viktiga delar i det förebyggande arbetet. 
Kavli säkerställer också att våra anläggningar är utformade för att förhindra att avsiktliga tillsatser av oönskade ämnen hamnar i våra produkter.