För ett livsmedelsproducerande företag, är det viktigt att leverera säkra och trygga produkter i rätt mängd och kvalitet varje dag. Råvaror och förpackningar

Livsmedelskvalitet är beroende av kvaliteten på råvaror, processer och förpackningar. Kavli har rutiner för att granska och godkänna leverantörer och varor samt utföra kontinuerliga kontroller av råvaror och emballage.

Kavli har specifika krav för mottagande och kontroll av råvaror och förpackningar och dessa är baserade på bästa praxis inom branschen.  På varje anläggning genomförs en dokumenterad riskbedömning av råvaror och förpackningar för att identifiera möjliga hot mot produktsäkerhet, laglighet och kvalitet. I riskbedömningen ingår bedömning av risken för föroreningar, allergener, bakterier och kemiska ämnen samt för livsmedelsbedrägerier.