Kavli vill att så många som möjligt ska kunna äta våra produkter. Samtidigt vet vi också att en del människor reagerar på vissa ingredienser som används i livsmedelsproduktion. Dessa ingredienser kallas allergener. Kavli undviker att använda kända allergener som ingredienser där det finns bra alternativ. Vi har dock allergener i våra produkter, t ex mjölk, ägg och senap, och har arbetsrutiner för att styra hanteringen av dessa råvaror så de inte kommer i produkter där det inte var tänkt. De produkter som innehåller allergener märker vi tydligt på förpackningen i enlighet med gällande lagstiftning.