Kavli Sverige har beslutat att fasa ut ägg från burhöns.  I stora delar av vårt sortiment har bytet till ägg från frigående höns redan genomförts och vår ambition är att alla produkter under Kavlis varumärken senast år 2022 endast ska innehålla ägg från frigående höns.