För att visa att Kavli tar klimatomställningen på allvar har vi antagit klimatmål i linje med Parisavtalet vilka nu blivit validerade av Science-Based Targets Initiative, en global plattform för ambitiösa företag som vill göra sin del i att hålla världen inom 1,5 graders global uppvärmning. Målen bygger på en noggrann analys av vår verksamhets klimatpåverkan, inklusive vår värdekedja. Det innebär att vi tar ett större klimatansvar som inbegriper att minska utsläppen från våra mest betydelsefulla utsläppskällor som råvaror och förpackningar. En betydande del av datainsamlingen har byggt på enkätutskick till våra kunder och leverantörer, vilket bidragit till att sätta Kavlis klimatambitioner på kartan hos våra intressenter och stimulera till högre ambitioner i deras led.

 

Att anta ambitiösa mål är en sak, att agera på dem är en annan. Under det gångna året har vi gjort ett omfattande prognosarbete utifrån möjliga omställningsscenarios och utifrån detta tagit fram en klimathandlingsplan med prioriterade handlingsområden för att hålla kursen mot våra 2030-mål i Scope 1-2 respektive Scope 3.

Det kanske häftigaste med att ha antagit Science-Based Targets är att det stimulerat oss till att fastställa en konkret klimathandlingsplan som ett lagarbete mellan alla avdelningar i organisationen. I förlängningen har detta knuffat oss i rätt riktning i termer av hur vi numera integrerar hållbarhet inom både innovation och inköp, vilket är där den verkliga förändringskraften ligger. Det är en tuff resa till 2030 vi har framför oss, men vi har en tydlig plan framåt varvid samarbetet med kunder och leverantörer blir allt viktigare.

Kavli's Science-Bases Targets till 2023

0 %
Absolut utsläppsminskning i Scope 1 och 2 till 2023 med basår 2020
0 %
utsläppsminskning per producerat ton produkt i Scope 3 till 2023 med basår 2020

Netto-noll

utsläpp till 2045

I vår kommande Hållbarhetsrapport 2023 berättar vi mer om våra klimatåtaganden och prioriterade åtgärder framåt. Håll utkik!

Ta gärna del av hela Kavlis Validation Report från SBTi genom att klicka på bilden