Välgörenhet är inte en del av vår verksamhet. Det är själva grunden för den. Kavlikoncernen ägs nämligen av den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål. Varje år ger vi stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen.

Det finns inga privata vinstintressen i Kavli. Men som alla välskötta företag gör företaget en vinst varje år. Drygt hälften av den vinsten behöver vi återinvestera i företaget. Resten går oavkortat till välgörenhet Framförallt brinner vi för projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar. Vi stödjer konstant runt 40 pågående projekt över hela världen, som till exempel ger fattiga barn möjlighet att gå i skolan, hjälper till i forskningen kring svåra sjukdomar eller strävar efter att stoppa klimatförändringar. Kavlifondens grundare Knut Kavli bestämde 1962 att koncernens överskott ska gå till humanitära ändamål, forskning och kultur. Hans filantropiska livssyn genomsyrar verksamheten än idag och bara under 2019 delades över 100 miljoner kronor ut till olika typer av projekt och välgörenhetsorganisationer över hela världen.

Kavlifonden i Sverige

Kavli Sverige ger via Kavlifonden varje år bidrag till lokala organisationer i Sverige. I år 2019 skänker Kavli 3 161 636 kronor  kr till välgörenhet. Under hösten har Kavlis medarbetare fått nominera och rösta på olika humanitära organisationer  som de vill ge pengar. Varje medarbetares röst har varit värd över  15 000 kr. 

Det inte många vet är att när du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning. Allt överskott från Kavlis verksamhet går till Kavlifonden, som äger Kavli och som stöttar humanitära projekt, forskning och kultur. Kavlifondens bidrag gör stor skillnad.

-  Vi är ett unikt företag. Kavlifonden som äger Kavli-gruppen har som enda syfte att göra gott i världen. Med hjälp av våra produkter och varumärken försöker vi helt enkelt göra världen lite bättre, säger Gerhard Bley, VD på Kavli Sverige.

 

Så här blev fördelningen av 3 161 636 kronor  kronor efter Kavlimedarbetarnas röstfördelning;

Läxhjälpen                         402 390 kronor

Trygga Barnen                  804 780 kronor

En frisk generation           222 752 kronor

Vid din sida                        510 173 kronor

Non Violence                     273 050 kronor

Cancer Rehabfonden        948 491 kronor